TOP
Un dels edificis de protecció oficial de Sant Francesc.

Sanció per intentar vendre un pis social de Sant Francesc per gairebé mig milió

La conselleria balear d’Habitatge ha obert tres expedients sancionadors a una particular i dos immobiliàries locals per intentar vendre un pis pertanyent als edificis d’Habitatges de Promoció Oficial (HPO) del carrer Isidor Macabich de Sant Francesc per 450.000 euros “negociables”, és a dir, una xifra que supera amb escreix el doble del preu fixat per l’IBAVI.
L’expedient assenyala que s’ha vulnerat la Llei 5/2018, de l’Habitatge de les Illes Balears, que impedeix fer publicitat d’habitatge protegit (HPO) sense ajustar-se a la normativa aplicable (indicar que es tracta d’HPO i complir amb la resta de l’articulat, especialment el que fixa els preus màxims de venda).
La promoció d’HPO de Sant Francesc, construïda per l’IBAVI per a la seva venda a particulars el 2005, manté el règim de protecció (HPO), que suposa un preu màxim de 1.940 euros/m2 útil (i 1.164 €/m2 útil per pàrquings i trasters). Per tant, el preu màxim de venda de l’habitatge no podria superar en cap cas els 148.777 euros + 24.170 euros, és a dir, 172.947 euros en total, menys de la meitat del preu establert en l’anunci.
Cadascuna d’aquestes infraccions greus s’ha sancionat amb multes de 6.000 euros, 18.000 euros en total. Una de les immobiliàries i la propietària han reconegut la seva culpa i han demanat acollir-se als beneficis legalment previstos, per la qual cosa hauran de pagar en total 3.600 euros cada una. L’altra immobiliària ha presentat al·legacions, que s’han estimat parcialment, quedant la sanció en 4.500 euros.

Anunci a les xarxes socials
Així ha culminat una investigació que començà el setembre del 2021 arran que des del Consell d’Eivissa es comuniqués a la conselleria balear d’Habitatge que s’havia detectat un anunci sospitós per part d’un particular a un grup de compravenda de Facebook, “Segunda Mano Formentera”.
Tota aquesta informació es va remetre al servei d’Inspecció d’Habitatge, que va recollir més dades i va demanar més documentació al Consell Insular de Formentera per verificar l’empadronament, entre altres qüestions. A més, es va fer una recerca de més possibles anuncis sobre la mateixa promoció, identificant publicacions a diferents webs, a les que també es va requerir documentació al llarg del passat mes de novembre.
Rebuda i analitzada tota la documentació, un equip de quatre inspectors (un radicat a Eivissa i els altres tres a Mallorca) es van desplaçar fins a Formentera el dia 1 de desembre per inspeccionar tota la promoció d’HPO del carrer Isidor Macabich, aixecant actes i recollint noves evidències.
Arran d’aquesta inspecció, s’han detectat altres possibles irregularitats a 14 dels 37 habitatges d’aquesta promoció d’HPO, actualment en diferents estats de tramitació, ja que algunes de les situacions encara s’estan investigant. Hi ha 11 habitatges la situació dels quals encara s’està estudiant, mentre que en un cas més s’ha iniciat expedient sancionador per no destinar-se a habitatge habitual. Dos més ja han estat sancionats pel mateix motiu i han reconegut els fets.

Funció social de l’habitatge i preus màxims
El conseller balear d’Habitatge, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, ha declarat a Ràdio Illa que “l’IBAVI està present a totes les illes” i “en el cas de Formentera hem tengut una actuació contundent a partir de què vàrem saber que hi havia una oferta amb un preu molt fora de lloc”. El conseller afegeix que “s’ha obert un expedient i s’ha aturat aquesta venda i aquesta publicitat i, per descomptat, s’han posat sancions”. Marí ha volgut remarcar que “sigui a Formentera o a una altra illa, l’actuació del Govern és la que toca i es fa en aplicació de la normativa vigent (…) que és la que diu que no es poden fer determinades coses, sobretot, que no es pot vendre un pis d’HPO per damunt del preu formal que tenen”.
Des de la conselleria balear del ram s’ha afegit “la Llei blinda la funció social dels habitatges i, especialment, dels habitatges protegits, que s’han de destinar sempre a residència habitual dels seus titulars, i que estan sotmesos a diferents tràmits i controls administratius, tant en el cas del seu lloguer com de venda, que, a més, sempre vénen condicionats a uns preus màxims”.

Compartir

Deixa una resposta

PROGRAMES